Gia công cafe hòa tan

Bột cà phê hòa tan.

 

 

 

 

Chúng tôi lựa chọn hạt cà phê có nguồn gốc rõ ràng và cẩn thận để sản xuất bột cà phê hòa tan. Đậu sau đó được làm sạch, rang, nghiền và chiết xuất. Sử dụng công nghệ cà phê hòa tan của Đức, chiết xuất cà phê được cô đặc bằng cách bay hơi dưới áp suất thấp trước khi được gửi đến máy sấy. Trong giai đoạn đầu của quá trình sản xuất, chúng tôi có thể sản xuất 3.000 tấn mỗi năm trong đó 2.200 tấn phun khô và 800 tấn khô đông lạnh. Chúng tôi đang trong quá trình mở rộng lên 10.000 tấn vào năm 2025. Công suất trộn hiện tại là 250 tấn mỗi tháng.

 

Thông tin liên quan

image0918396739